ข่าวประชาสัมพันธ์


งานสืบสานประเพณีลอยกระทง (View:3811)

วันที่โพส 09/12/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีโพธาราม ร่วมกับ เทศบาลโพธาราม โรงพยาบาล และ โรงเรียนในเขตเทศบาลโพธารามร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง