ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกไข่ให้กับผู้สูงอายุ (View:2917)

วันที่โพส 01/11/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีโพธารามจัดให้มีการเลี้ยงอาหารและแจกไข่ให้กับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าชุมพล