ข่าวประชาสัมพันธ์


Rotex น้องข้าวปุ้น (สหรัฐอเมริกา) และ Rotex น้องเนียม (สวิตเซอร์แลนด์) จากสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ มาเล่าประสบการณ์การเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี และการเตรียมตัวของเยาวชนแลกเปลี่ยน (View:475)

วันที่โพส 24/05/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ในการอบรมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี ภาค 3330 การปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์ และเยาวชนแลกเปลี่ยนเดินทางออก (Host Family & Outbound Orientation, District 3330) 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม 

หมายเหตุ
Rotex : เยาวชนที่ผ่านการโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี

ติดตามข่าวสารสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064729507530
เว็บไซต์ : https://www.rotary3330.org/clubs/index.php?Pa-Laelai

#สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์
#RotaryClubOfPa_Laelai
#มหัศจรรย์แห่งโรตารี
#TheMagicOfRotary
#RotaryDistrict3330
#Rotary
#Rotary120
#RotaryThailand
#RotaryInternational
#PeopleOfAction
#TakeItEasy
#YE3330