ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมพิธีสถาปนาสโมสรโรตารีสนามจันทร์ (View:91)

วันที่โพส 15/05/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


15พค.67 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ นำโดย นยล.ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ /นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ พร้อมด้วยท่านอดีตนายก/สมาชิกสโมสรฯร่วมงานสถาปณาของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ นครปฐม #PPTJD