ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์นำโดยนายกชาลี ทองไฝ พร้อมด้วย นายกรับเลือก จรูญ แก้ววจีทรัพย์ และ สมาชิกสโมสรเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการปีบริหารสโมสรของภาค ประจำปี 2567-2568 (View:95)

วันที่โพส 15/05/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


 (DISTRICT TRAINING ASSEMBLY ) ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม