ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11/5/2567 สโมสรโรตารีบ้านโป่งนำโดย นายกพสธร ผดุงพัฒโนดมพร้อมด้วยนายกรับเลือก/อดีตนายก / สมาชิกโรแทเรียลและโรตารีแอนน์ อบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรของภาค ประจำปี 2567-2568 (DISTRICT TRAINING ASSEMBLY) ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม (View:91)

วันที่โพส 15/05/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม