ข่าวประชาสัมพันธ์


นายกก่อตั้งณัทกร แก้วพิจิตร และสมาชิกสโมสรโรตารีเมืองปฐมนคร ร่วมแสดงความยินดีกับนายกชัยวัฒน์ เหลืองทรัพย์สิน (View:97)

วันที่โพส 15/05/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นายกก่อตั้งณัทกร แก้วพิจิตร และสมาชิกสโมสรโรตารีเมืองปฐมนคร ร่วมแสดงความยินดีกับนายกชัยวัฒน์ เหลืองทรัพย์สิน ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีโพธาราม เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเมืองโพธาราม โพธาราม ราชบุรี