ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมงาน Awards Day และประชุมใหญ่ District Conference วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 จ.สุราษฎร์ธานี (View:200)

วันที่โพส 03/04/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ Rotary Club of Khuanlang - Hatyai 
#District Conference 29-30 มีนาคม 2567
#ความสำเร็จ ของนายกคนที่ 13 นายกเจิดจันทร์ ปลื้มใจ
# CREATE HOPE in the WORLD 2023-2024
-บริหารจัดการสโมสรยอดเยี่ยม
-เพิ่มสมาชิก มากกว่า 15% และรักษาสมาชิกเดิมให้คงอยู่ไม่น้อยกว่า 95%ของจำนวนสมาชิกไ้ด้
-สมาชิกที่เพิ่มเป็นสุภาพสตรี อย่างน้อย 1 คน
-ภาพลักษณ์สาธารณะ ลงภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในสารผู้ว่าการภาค 3 ข่าว
-โครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่ ใช้ทุนสโมสรโดยมีแนวทางความยั่งยืนของโรตารีและมีผลกระทบต่อชุมชนด้านบวก
-บันทึกข้อมูลของสมาชิกใหม่ มีบัญชี My Rotary ทุกคน และ update profile  มี วันเดือน ปี เกิด ครบทุกคน
(6 รางวัล)

ขอขอบคุณนายกและสมาชิกทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้กับสโมสรและชุมชน เสมอมาตลอด 13 ปี
#เราจะจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน