ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 30 มีนาคม2567 สโมสรโรตารีนครปฐม นำโดย นย.กิตติพัฒน์ ทองพูล-แอนน์พัชรินทร์ หนูพาสุข และสมาชิก ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัว ผวน.นพ.ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ในการประชุมใหญ่ ภาค 3330 District Conferent ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ. สุราษฎร์ธานี (View:222)

วันที่โพส 02/04/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม