ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 สโมสรโรตารีนครปฐม นำโดย นย.กิตติพัฒน์ ทองพูล-แอนน์พัชรินทร์ หนูพาสุข และสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่ ภาค 3330 District Conferent ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ. สุราษฎร์ธานี (View:228)

วันที่โพส 02/04/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม