ข่าวประชาสัมพันธ์


นายกสุชาติ และโรตารีแอนน์เตือนใจ เอกพัชรวรรณ จากสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมพิธีเปิด โครงการ ถวาย ถ้วย จาน ชาม เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ และใช้ในการรับประทานอาหาร ให้กับวัดสิริกาญจนาราม (เขาพุรางบน) ซึ่งจัดโดย สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 (View:141)

วันที่โพส 12/02/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  ณ วัดสิริกาญจนาราม (เขาพุรางบน) กาญจนบุรี