ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีท่าเรีอ-กาญจนบุรี ทำโครงการถวายจานชามถ้วยให้กับวัดสิริกาญจนาราม(วัดเขาพุรางบน) เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์และใช้ใส่รับประทานอาหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 (View:123)

วันที่โพส 12/02/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม