ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ 16 -30 (View:157)

วันที่โพส 09/02/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 27 มกราคม 2567 นายกสุกัญญา ไทยเสรีกุล และประธานฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมงานประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 2 พื้นที่ 16 - 30 ในงานนี้ นายกสุกัญญา ไทยเสรีกุล ได้รับเกียติขึ้นไปเสวนา พูดคุยในห้วข้อ "ทำอย่างไรสโมสรสุพรรณิการ์ถีงได้มีสมาชิกเข้ามาอยู่ในสโมสรอย่างต่อเนื่อง " ณ. โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 09.00น -17.00น