ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์ (View:177)

วันที่โพส 04/02/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


3 กพ.67 รทร.ดร.ทิพวรรณ นาคละมัย YEO /รทร.นารีรัตน์ ธัญญกิตติกุล ที่ปรึกษา YEO/ รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ ประธานกิจกรรมเยาวชน โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3330 เข้าร่วมการปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์และการสอบคัดเลือกเยาวชนแลกเปลี่ยน ปี 2567-2568 ณ โรงแรมวรรณารา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงศ์ ร่วมให้กำลังใจ #PPTJD