ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีการต้อนรับสมาชิกใหม่ (View:135)

วันที่โพส 02/02/2024

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีหัวหินได้ทำพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ 3 ท่าน โดยมี อน.วานา ศรีกาญจนา ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ เป็นผู้ดำเนินการต้อนรับสมาชิกใหม่ตามระเบียบแบบแผนของโรตารีสากลและตามขั้นตอนของสโมสรโรตารีหัวหินที่ได้ปฏิบัติกันมา

พิธีการมี 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 ประธานฝ่ายสมาชิกภาพกล่าวทำพิธี และให้สมาชิกใหม่ปฏิญาณตน

ช่วงที่ 2 ประดับเข็มโดยนายกสโมสรโรตารีหัวหิน

ช่วงที่ 3 หลังประดับเข็ม รทร.ใหม่กล่าวความรู้สึกพิธีการต้อนรับสมาชิกใหม่