ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดย อดีตผู้ว่าการภาค อนุวัตร ภูวเศรษฐ หัวข้อ "การผลิตกระดุมเปลือกหอยมุก" (View:3059)

วันที่โพส 20/10/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดย อดีตผู้ว่าการภาค อนุวัตร ภูวเศรษฐ หัวข้อ "การผลิตกระดุมเปลือกหอยมุก"  ในการประชุมปกติประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 19.00 น.ณ ห้องกิ่งฟ้า โรงแรมเวลนครปฐม

รูปภาพ :