ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีต่อนักเรียนด้อยโอกาส" ในการประชุมปกติประจำสัปดาห์ (View:2332)

วันที่โพส 20/10/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีต่อนักเรียนด้อยโอกาส"  ในการประชุมปกติประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 13 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 19.00 น.ณ ห้องกิ่งฟ้า โรงแรมเวลนครปฐม