ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ขอขอบคุณ ผู้ว่าการภาครับเลือกจุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ"ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรโรตารีและโรแทเรียน" (View:3148)

วันที่โพส 20/10/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


 สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ขอขอบคุณ ผู้ว่าการภาครับเลือกจุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ"ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรโรตารีและโรแทเรียน"