ข่าวประชาสัมพันธ์


สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดย อดีตผู้ว่าการภาค วิชัย มณีวัขรเกียรติ หัวข้อ "Rotary Is simple" (View:2790)

วันที่โพส 20/10/2015

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โดย อดีตผู้ว่าการภาค วิชัย มณีวัขรเกียรติ หัวข้อ "Rotary Is simple" ในการประชุมปกติประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.ณ ห้องกิ่งฟ้า โรงแรมเวลนครปฐม