ข่าวประชาสัมพันธ์


19 พฤศจิกายน 66 สโมสรโรตารีบ้านโป่ง เข้มแข็งอาจารย์สุพิชชา ผดุงพัฒโนดม (ศิษย์เก่าโรตารีบ้านโป่ง) ทำการสอบคัดเลือกเยาวชนแลกเปลี่ยน Outbound (View:83)

วันที่โพส 20/11/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรมด.ช.สิทธา  สินสวัสดิ์
ด.ญ.ริญรภัสร์  จิรธรปุณยรัตน์

ในระดับสโมสร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน 
ภาค 3330 โรตารีสากล
ปี 2567-2568 เวลา 13.00-15.00 น. 
อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี

ประกาศผลสอบระดับสโมสร
วันจันทร์ที่ 20  พฤศจิกายน 2566

สถานที่สอบ
OMG English Club
Banpong Ratchaburi