ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 19 พ.ย. 2566 สโมสรโรตารีสิชล-นครศรี นำโดย นายกก่อตั้งจินตนา ธนวณิชชา และนายกจิราพร สพานทอง นำสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดสโมสรสันนิบาต (นาแล) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (View:679)

วันที่โพส 20/11/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม