ข่าวประชาสัมพันธ์


19 พ.ย. 66 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ทำการสอบคัดเลือกเยาวชนแลกเปลี่ยน Outbound นางสาวการิตา พรรณพัฒน์ อายุ16 ปี 8 เดือน (View:666)

วันที่โพส 20/11/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


 

ในระดับสโมสร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3330 โรตารีสากล
ปี 2567-2568 เวลา 13.00 น. ณ ไวท์สเปซ

โดยมี อน.ธัญพร ลิ้มเฉลิม อน.เครือฟ้า นาเครือ และ รทร.ดร.ทิพวรรณ นาคละมัย ร่วมคุมสอบในครั้งนี้

ประกาศผลสอบระดับสโมสร  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ
YEO สโมสรฯ