ข่าวประชาสัมพันธ์


รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (View:57)

วันที่โพส 19/11/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


อาทิตย์ 19 พ.ย.66 : วันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรม/โครงการ ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Rafe Road save Life กับเยาวชนโรตารีจิตอาสา สนับสนุนโดยสโมสรโรตารี พื้นที่ 29-30 ภาค 3330 นำโดย สโมสรโรทาแรคท์และอินเทอแรคท์ในจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นยล.เอกชัย ฟักหอม สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี และ นย.วีรวิทย์ กิ่งพุทธพงษ์ สโมสรโรทาแรคท์สุพรรณบุรี พร้อมอินเทอร์แรคท์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมขบวนเดินรณรงค์วันโลกรำลึก เพื่อรณรงค์เรื่องการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ดำเนินงานโดย โรตารีประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สำนักงานสหประชาชาติประจำประเทษไทย ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ ร่วมจัดโดยมี รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ ผวภ.วิชัย ชีวกนิษฐ์ ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล เป็นประธานในพิธี เดินขบวน ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพฯ - หน้าสำนักงานสหประชาติ กรุงเทพมหานคร #สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ผู้สนับสนุนฯ #สถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 5 แห่ง คือ 1. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (อ.สามชุก) 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (อ.เมือง) 3. โรงเรียนสงวนหญิง (อ.เมือง) 4. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง (อ.สองพี่น้อง) 5. โรงเรียนบางลี่วิทยา (อ.สองพี่น้อง)