ข่าวประชาสัมพันธ์


บริจาคสิ่งของ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและเด็กพิการ (View:446)

วันที่โพส 18/09/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่16 และ18 กันยายน2566 ทางสโมสรโรตารรีอีคลับ ภาค3330 พื้นที่ 27 กาญจนบุรี นำโดย นายก ชุลียฉัตร เรืองสิทธิชัย อน.ณัฐรินีย์ สินทรัพย์ ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สมาชิกจองสโมสร พร้อมด้วยสมาชิก RCC ได้ร่วมบริจาคสิ่งของได้แก่ แพมเพิส ข้าวสาร น้ำมันพืช นม พร้อมเงินบริจาคของท่าน นยล. วีรญาภา ขอทะเสน ให้ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของ สมาชิก RCC ของสโมสร คนละ500 บาท จำนวน 3,000 บาท ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ สมาชิกของสโมสร มีความปราบปลืัมใจในการปฏิบัติกิจกรรม อย่างมาก ทางสโมสรขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่สละเวลา สละทรัพย์ และขอบคุณไปยัง ท่านผู้ใจเมตตา ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ และสิ่งของให้กับสโมสรอี คลับ ดำเนินกิจกรรม ในครั้งนี้ ### นย. ชุลียฉัตร เรืองสิทธิชัย### ** ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี** --- โรตารี สร้างสรรค์โลก---