ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ด้วยเปลือกข้าวโพดแปดแถว (View:9)

วันที่โพส 18/09/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566   สโมสรโรตารีโพธาราม นำโดย นย.ภณิชชา  จงสุภางค์กุล พร้อมสมาชิก  RCC ตำบลบ้านเลือก ได้ทำโครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ด้วยเปลือกข้าวโพดแปดแถว ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสัมผัสและเรียนรู้อาชีพ จากแหล่งเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจ การประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนได้ โดยมีภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านเลือก  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเลือก ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี