ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ น้อมจิต บริจาคโลหิต ถวายสดุดี 91 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (View:663)

วันที่โพส 18/09/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 8 กันยายน 2566 สโมสรโรตารีโพธาราม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคโพราราม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้โพราราม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 4 จังหวัดราชบุรี   

จัดทำโครงการ น้อมจิต บริจาคโลหิต ถวายสดุดี 91 พรรษา 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา
ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี