ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2566 (View:797)

วันที่โพส 18/09/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นำโดยอน.วิฑูรย์  รัศมินทราทิพย์  อุปนายกสโมสร เปิดประชุมครั้งที่ 4/2566 ณ ร้านอาหารลาบร้อยเอ็ด  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งในการประชุมในช่วงเดือนกันยายน มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ และโครงการส่งเสริมอาชีพ (การทำนำ้ปั่นเเพื่อสุขภาพ การทำดอกไม้จันทางสโมสรขอต้อนรับสมาชิกใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ ทร์จากเปลือกข้าวโพดแปดแถว และการต่อยอด แพคเกจไข่เค็มใบเตยกะทิสด) นอกจากนี้แนะนำตัวสมาชิกมุ่งหวัง สร.โพธาราม  ผศ.ดร.กรกนก สารภิรมย์ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อายุ 58 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่อยู่ ม.4 ต.บ้านเลือก แนะนำโดย อน.นิคม  พุทธา การสนเทศโรตารี โดย อน.สมบูรณ์ กวงเมี้ย