ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมอาชีพทำกระถางปูนปั้นโมเดิล (View:10)

วันที่โพส 18/09/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สโมสรโรตารีโพธาราม นำโดย นย.ภณิชชา จงสุภางค์กุล พร้อมสมาชิก และ RCC ตำบลบ้านเลือก ได้ทำโครงการส่งเสริมอาชีพทำกระถางปูนปั้นโมเดิล   

  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ โดยมีภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านเลือก  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเลือก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี