ข่าวประชาสัมพันธ์


การศึกษาขั้นพื้นฐาน (View:13)

วันที่โพส 15/09/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


ทีวันที่ 9 กันยายน 2566 นย.สุกัญญา ไทยเสรีกุล นยก.ลัดดารัตน๋ ตันรัตนวงค์ พร้อมสมาชิกนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปมอบและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กๆชั้นอนุบาล โรงเรียนเด็กเล็กบ้านท่าเสด็จ ต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี