ข่าวประชาสัมพันธ์


ครบรอบ 54 ปี สโมสรโรตารีนครปฐม 11.9.2023 (View:551)

วันที่โพส 12/09/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


วันที่ 11 กันยายน 2566 สโมสรโรตารีนครปฐม ได้จัดงานครบรอบก่อตั่ง 54 ปี สโมสรโรตารีนครปฐม และเชิดชูเกียรติอดีตนายก โดยสโมสรเป็นอันดับที่ 10 ในต่างจังหวัด เป็นสโมสรอันดับ 14 ในประเทศ เป็นสโมสรอันดับ 54 ในภาค 330 (ปัจจุบัน คือ ภาค 3330)  เป็นสโมสรสมาชิกของโรตารีสากล เลขที่ 04-3330-0016285 การจัดงานนี้เป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้ง และคุณงามความดีของอดีตนายกที่ทำให้สโมสรมีชื่อเสียงมาจนตราบปัจจุบันนี้ ทั้งนี้สโมสรยังคงมีสมาชิกก่อตั้งเหลีือเพียง 1 ท่านเท่านั้น จากสมาชิกก่อตั้ง 31 ท่าน  ในงานนี้สโมสรได้รับเกียรติจากผู้ว่าการภาค 3330,ผู้ว่าการภาค 3350,อดีตผู้ว่าการภาค,สโมสรคู่มิตร,สโมสรของภาค 3330 และแขกผู้มึเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี