ข่าวประชาสัมพันธ์


YE Outbound น้องแสตมป์ เดินทางไปยังประเทศใต้หวัน (View:747)

วันที่โพส 06/09/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


       ในวันที่ 24 ส.ค.66 นย.ไพฑูรย์ กาญจนมณีโรจน์ และ รทร.ถาวร เย่าตัก ได้เดินทางไปส่งนายอิทธิพัฒน์  โลหะลักษณาเดช (น้องสแตมป์) นักเรียนแลกเปลี่ยน YE ของสโมสรโรตารีตรัง ที่สนามบินตรัง ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศไต้หวัน ภาค 3510

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องสแตมป์จะเดินทางอย่างปลอดภัยและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไต้หวันเป็นอย่างดี