ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปประเทศฝรั่งเศส (View:62)

วันที่โพส 28/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


29 สค.66 เวลา 01.35 น. เรียน นายก อผภ.อน.และมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน เรื่อง นายเฟเดริโก้ คารันนันเต้ (น้องริโก้)​ เยาวชนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ YE Out bround ของสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส ภาค 1660 สำหรับการจัดเตรียมการไปส่งน้องในวันนี้ มีผู้ร่วมไปส่งน้องริโก้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนี้ 1. ครอบครัวYE และ อน.จุไร สะสมทรัพย์ 2. รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ (YEO) 3. รทร.ดร.ทิพวรรณ นาคละมัย(Counselor) 4. น้องYuna ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจด้วยนะคะ ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO สโมสรฯ