ข่าวประชาสัมพันธ์


นำนักเรียนแลกเปลี่ยนเที่ยวชมตลาด เรียนรู้วัฒนธรรม (View:611)

วันที่โพส 26/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ น้องYuna ถูกแม่ๆ รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO /รทร.ดร.ทิพวรรณ นาคละมัย Consuler สโมสร​โรตารีพระปฐมเจดีย์ ฃนำชมตลาด พาทานอาหาร ให้ความรู้วัฒนธรรมทั้งไทย จีน และเกาหลี น้องYuna เรียนรู้ได้เร็วมาก