ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมคณะกรามการบริหารโรทาแรคท์ (DTA)​ (View:72)

วันที่โพส 26/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


26-27 สค.66 นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ โดย นยล.ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ ประธานกิจกรรมเยาวชน/รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO ร่วมส่งสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมและสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ในอุปถัมภ์ เข้าร่วม โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์(DTA)​ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล