ข่าวประชาสัมพันธ์


เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและสมาชิกสโมสรโทาแรคท์ ในอุปถัมภ์ (View:75)

วันที่โพส 23/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


23 สค.66 นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ พร้อมด้วย รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ ประธาน YEO สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เข้าพบท่านวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการฯ/อาจารย์ที่ปรึกษา/สมาชิกสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จในอุมถัมป์ของสโมสรฯ เพื่อให้การดำเนินงานของอินเทอร์แรคท์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิถาพยิ่งขึ้น