ข่าวประชาสัมพันธ์


นักเรียนแลกเปลี่ยนรายงาน (View:106)

วันที่โพส 21/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


นางสาว จิตตานันท์ จุลนิพิฐวงษ์ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ที่เดินทางไปประเทศบราซิล ภาค 4510 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ส่งภาพมารายงานต่อสโมสรอุปถัมภ์ ว่าสบายดี มีความสุขมาก host ดูแลเป็นอย่างดี เพื่อนๆ น่ารัก และจะส่งภาพมาให้บ่อยๆเห็นแล้วสบายใจ รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO สโมสรฯ รายงาน