ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมงานวันสัปดาห์วิทยาศาตร์กับสมาชิกอินเทอร์แรคท์ในอุปถัมภ์ (View:796)

วันที่โพส 18/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


18 สค.66 นยล.ศศิพิมล แก้วทวีทรัพย์ ประธานกิจกรามเยาวชน/รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ร่วมงานวันสัปดาห์วิทยาศาตร์ กับสมาชิกสโมสรอินเทอแรคท์ โรงเรียนเทศบาล4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)​ในอุปถัมภ์ โดยการรณรงค์นำวัสดุรีไซส์เคิลมาดัดแปลง พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในสาขาต่างๆ โเยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ขอบคุณมากนะคะ /เหมือนตนเอง 14 อีกครั้ง