ข่าวประชาสัมพันธ์


ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมัน (View:101)

วันที่โพส 17/08/2023

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


17 สค.66 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ โดย รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO สโมสร/ รทร.ดร.ทิพวรรณ นาคละมัย โคลเลอร์ / อน.จุไร สะสมทรัพย์ Host ร่วมให้การต้อนรับ น้อง YUMA นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมัน ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งค่ะ