ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผวล.จักรชัย วิสุทธากุล ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2567-2568 เป็นประธานในการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ ปี  2567-2568 ณ โรงแรมไท่ซานสวีท จังหวัดราชบุรี

วันที่โพสต์ 2024-06-07

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 โดยมี นย.นาวิน บุญนิ่ม ประธานจัดงาน อน.ปฐมพร เจียสกุล และ อน.จิราวุธ  แช่ตั้ง ที่ปรึกษา  พร้อมทั้งสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์ศรีเมือง และสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี ร่วมกันดำเนินการจัดอบรมสัมนา 
    อผภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ประธานคณะกรรมการวิทยากรกระบวนการ ปี 2567 - 2568 พร้อมทั้ง อปรภ.นพ.ดนัย อดุลยศักดิ์ ประธานโรทาแรคท์ภาค 3330 ปี 2567-2568 อน.อารีย์ มิตรอุปถัมภ์ และ อน.ธัชกร ติวัฒนาสุข คณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค อน.มนัสนันท์ โตแก้ว ประธานร่วมคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค ร่วมกันให้ความรู้ สำหรับปี The Magic of Rotary “มหัศจรรย์แห่งโรตารี”

เอกสารเเนบ