ข่าวประชาสัมพันธ์


PDG. Hee Jin An  From South Korea ?? พาคณะจากประเทศไทย นำโดยผวภ.ดร.ชัชวาล  เตละวาณิชย์ · ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2566-2567 · แอนน์ พนิตา เตละวานิชย์ และคณะจากภาค3330 ไปเยี่ยมชม และวางดอกไม้ที่“อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกไทย” เพื่อระลึกถึงทหารจากประเทศไทยที่ไปร่วมรบกับเกาหลีที่ “อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกไทย” ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วันที่โพสต์ 2024-05-03

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


เอกสารเเนบ