ข่าวประชาสัมพันธ์


District Training Assembly DISTRICT TRAINING ASSEMBLY (DTA) การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรของภาค ประจำปี 2567-2568 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่โพสต์ 2024-04-02

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


เรียน ท่านนายกสโมสรโรตารีทุกท่าน
เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรโรตารีภาค 3330 เข้าร่วมการประชุม DTA
     ทางภาค 3330 ได้จัดการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรของภาค 3330 District Training Assembly (DTA) 
ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567
ณ โรงแรมริเวอร์ River Hotel จังหวัดนครปฐม 

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 
ลงทะเบียน ***Early Bird ราคาพิเศษ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 พร้อมรับกระเป๋า Magic Bag***
***  กระเป๋าได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนอบรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น***

ลงทะเบียนที่นี่
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

https://m.rotary3330.org/meet2021/meeting/register/2402


ด้วยไมตรีแห่งโรตารี
อน.ไพโรจน์ สิริวรวิทย์
ประธานจัดงาน DTA ปี 2567-2568

 

เอกสารเเนบ