ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญส่งผลงานวิดีโอ และ โปสเตอร์ เข้าชิงรางวัล การประกวดวิดีโอ และ โปสเตอร์ โรตารี "คนทำจริง" ระดับภูมิภาค ปี 2566-67  ขอเชิญสมาชิกโรตารี โรทาแรคท์ ครอบครัว หุ้นส่วน พันธมิตร และสาธารณชน ในภูมิภาค 12 (โซน 10 B&C) โรตารีสากล ส่งผลงานวิดีโอ และ/หรือ โปสเตอร์ เข้าร่วมชิงรางวัล ระหว่างวันที่ 1 ตค.2566 ถึงวันที่ 31 มีค.2567 

วันที่โพสต์ 2023-11-13

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน :
• เป็นสโมสรโรตารีหรือโรทาแรคท์ใน 7 ภาค
• ส่งผลงานโดยตรงที่ประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์โรตารีภาค (DPIC) โดยแต่ละภาต ให้คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละหมวด (People of Action และ Safe Roads, Safe Lives) ไม่เกิน 3 ชิ้น (รวม 6 ชิ้นจาก 2 หมวด) เข้าประกวดทั้ง วิดีโอ และ/หรือ โปสเตอร์
• สโมสรโรตารีและโรทาแรคท์ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งผลงานโดยตรง

พบรายละเอียดเพิ่มเติมในโปสเตอร์ ประกวดวิดีโอ (สีเหลือง) และ โปสเตอร์ (สีฟ้า) อย่างละ 2 แผ่น 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาพลักษณ์ (ARPIC) ของภาคท่าน ดังนี้

สำหรับสโมสรโรตารี 
ภาค 3330 ARPIC อน.รัชดา เทพนาวา / Email: mummydive@yahoo.com 
 ภาค 3340 ARPIC อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยสิริ / Email: vpvivat@gmail.com
ภาค 3350 
- ARPIC อผภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี / Email: thanongsak_p1@hotmail.com 
- ARPIC อน.ปรีชา กลิ่นแก้ว / Email: preecha3350@gmail.com
- ARPIC PP. Win Htein Win / Email: winhteinwin@gusto-education.com 
- ARPIC PP. Bun Tityarith / Email: tityarith3350@gmail.com  
ภาค 3360 ARPIC อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ / Email: medamp@hotmail.com 
 
 สําหรับสโมสรโรทาแรคท์ 
ภาค 3330, 3340, 3350, 3360 ARPIC DRR.วรรณชา นครคํา / อีเมล wannacha2014@gmail.com

จัดโดยทีมผู้ประสานงานภาพลักษณ์โรตารี ภูมิภาค 12 โซน 10B & 10C นำโดย อผภ.นพ.สงวน คุณาพร

เอกสารเเนบ