ข่าวประชาสัมพันธ์


"สำหรับโรแทเรียนและโรทาแรคท์เตอร์ที่สนใจ ขอเชิญสมัคร ประกวดสนเทศโรตารี *รอบคัดเลือกเฉพาะพื้นที่ 1-15 และ 31 หัวข้อประกวดสนเทศฯ " เมื่อท่านมีโอกาสเป็นนายกสโมสร ท่านคิดว่า ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกัน จะทำให้สโมสรเข้มแข็งได้อย่างไร "

วันที่โพสต์ 2023-09-13

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 

การประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 1 พื้นที่ 1-15,31 ภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2566-2567

ณ โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.45 - 15.45 น.

เอกสารเเนบ