ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 20 เมษายน 2566  ขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ที่ได้รับถ้วยรางวัลระดับประเทศในปีนี้ ปี 2565-2566 ถึง 2 รางวัล

วันที่โพสต์ 2023-04-20

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


ดังนี้
1. ถ้วยของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร  ถ้วยรางวัล การลงทะเบียนการประชุมใหญ่ภาค ครบ 100%
 2. ถ้วยของพระยาศรีวิสารวาจา  ถ้วยรางวัลกิจกรรมโครงการดีเด่น
*ซึ่งถ้วยรางวัลนี้ได้คะแนนเท่ากันทั้ง 4 ภาค
จึงครองถ้วยร่วมกัน ภาคละ 3 เดือน โดยภาค3330
ได้ครองถ้วยก่อนเป็นภาคแรก
 *ดิฉันจึงแจ้งให้สภาฯ และทุกสโมสรทราบ เพื่อแสดงความยินดีกับสโมสรเหมืองแร่ภูเก็ตด้วย 

ผวภ.ละออ จินดา

เอกสารเเนบ