ข่าวประชาสัมพันธ์


 เรียนนายกสโมสรทุกท่าน เนื่องจากมีการปรับปรุงกำหนดการประชุมผู้แทนสโมสร (Elector) เพื่อลงมติเรื่องงานต่างๆของภาค ตามวาระการประชุมที่ ผวภ.ละออ จินดาได้เรียนและส่งเอกสารให้นายกทุกท่านทราบแล้ว จึงขอส่งใบแต่งตั้งผู้แทนสโมสร ที่เปลี่ยนการประชุมจากวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2566 เวลา 8:30 - 9:30 น. เป็น วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 2566 เวลา 17:00-18:00 น. 

วันที่โพสต์ 2023-03-13

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 

กรุณาบันทึกวัน/เวลา การประชุมใหม่ เพื่อท่านจะได้มาร่วมประชุมดังที่สโมสรได้มอบหมายให้ท่าน

ขอบคุณค่ะ

อน.พัชรา พูลโภคผล
เลขานุการภาค
13/03/2023

Dear all Clubs’ President,

As the schedule of Elector meeting has been revised from Sunday 19 March 2023, 08:30 - 09:30 Hrs. To Sat. 18 March 2023, 17:00 - 18:00 hrs. for voting various district agenda (being summitted to you all by DG.La-or Chinda), so the Elector Appointment Form needs to be revised accordingly. 

Please take note for the revised date and time of Elector Meeting so you can attend and participate as being delegated by the Club.

Thank you

PP. Patchara P.
District Secretary
13/03/2023