ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2566 ผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาคสโมสรโรตารีภาค 3330 อผภ. ยุทธกิจ มานะจิตต์ นย. คนิสรณ์ จุลวิทยาการ อน.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ และคณะได้มาพบปะพูดคุยเรื่องก่อตั้งสโมสรโรตารีในพื้นที่จันดี ในโอกาสนี้ทางคณะชาวจันดีและช้างกลาง ได้ร่วมต้อนรับด้วยมิตรไมตรีจิต และหวังว่าจะได้มีความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์และมุ่งหมายทุกประการ

วันที่โพสต์ 2023-03-04

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

เอกสารเเนบ