ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี RYLA 2022-2023 ในวันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี

วันที่โพสต์

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 

เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2565

เอกสารเเนบ