ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมงาน Club Vibrant Workshop มูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ I การประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี ภาค3330 โรตารีสากล ประจำปี 2565- 2566 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

วันที่โพสต์ 2022-07-14

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


เอกสารเเนบ