ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3330 โรตารีสากล ปี2565-2566 (2022-2023) เปิดรับสมัครเด็กเยาวชน อายุระหว่าง 14 ปี 6 เดือน - 16 ปี

วันที่โพสต์ 2022-04-19

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 

เดินทางไปแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลา 10 - 11 เดือน

ขอเชิญชวนให้สโมสร ส่งคณะกรรมการ YEO

เข้าร่วมอบรมสัมมนา

เปิดรับสมัคร

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ณ โรงแรมเมราวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 นี้ เวลา 10.00 - 16.30 น.

สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ ติดต่อ อน.รัชดา เทพนาวา 081-5994920 และ อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ 081-6160826

รับลงทะเบียนเพิ่มถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นี้

เอกสารเเนบ