ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 12 มกราคม 2565 ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ในช่วงเวลา 9.00 น.ได้เดินทางมายังวัดสัปรสเทศ ในเขตชุมชนวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อร่วมทำกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะซึ่งทาง สร.สุพรรณิการ์ได้ทำร่วมกับ RCC ชุมชนวังยางในอุปถัมภ์ของสโมสร

วันที่โพสต์ 2022-01-17

ภาพข่าวสาร / กิจกรรม


 โดยได้รับการตัอนรับจาก นายก รุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ นายกก่อตั้ง ลัดดารัตน์ ตันรัตน์วงศ์ และสมาชิกสโมสร และ Rotaractor ศุภกฤต แสงภู่วงศ์  โดยในงานนี้จะมีการสาธิตทำน้ำหมักจากเศษอาหาร และมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งนับเป็นการตอบสนอง Area of Focus ในเรื่องสิ่งแวดล้อมของโรตารีสากลได้เป็นอย่างดี  จากนั้นเดินทางไปที่ร้านนาเฮียใช้เพื่อทำการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ  สร.สุพรรณิการ์ นับเป็นสโมสรสตรีล้วนอีกสโมสรหนึ่งของภาค 3330 จากนั้นได้มีพิธีติดเข็มสมาชิกใหม่พร้อมทั้งรับประทานอาหารเที่ยง  ก่อนที่จะเดินทางไปมอบสิ่งของให้กับบ้านที่เกิดอุบัติเหตุพลุระเบิดในเขตสวนแตง

#rotary
#RotaryServeToChangeLives 
#RotaryD3330

เอกสารเเนบ